Gradering för Aidklättring

Aidklättring eller artificiell klättring handlar om den form av klättring där man använder sig av utrustningen för att förflytta sig uppåt, till skillnad från friklättring där utrustningen endast är till för att skydda klättrare vid ett eventuellt fall. Vi Bigwall klättring är det mer regel än undantag att vissa replängder innehåller aid klättring. Eftersom svår Aidklättring är synonymt med dåliga säkringar så kan det sättas ett visst samband mellan svårighetsgrad och "farlighetsgrad".

Skall här försöka definiera det graderingssystem som används för artificiell klättring:

A0 Är den lättaste formen av Aid, kan vara så enkelt att man tar tag i en säkring för att ta sig förbi en passage. Kräver vanligtvis inga stegar även om det oftast ökar hastigheten. Även känd som "french-free".
A1 Lätt Aidklättring. Goda säkringsmöjligheter ges hela tiden på solid klippa. Ingen risk för att säkringarna rippar.
A2 Lätt Aidklättring. Goda säkringsmöjligheter ges hela tiden på solid klippa. Ingen risk för att säkringarna rippar.
A2+  Som A2 med den skillnad att det kan finnas fler känsliga passager där viss risk för fall förekommer. Längre fall (närmare 10 m) kan förekomma men risken för skador vid fall är inte överhängande.
A3 Hård Aidklättring. Testmetoder av placeringar rekommenderas. Innehåller flera dåliga placeringar på rad och fall är förenade med faror. Potential för långa fall, där 6-8 placeringar rippar. Vanligtvis tar det flera timmar att fullfölja en replängd, beroende på hur svårt det är att få fast placeringar.
A3+ Som A3 mer värre. Högre risk för längre fall. Komplicerade säkringsmetoder så som Skyhooks, Copperheads, Rurpar, Bird beaks mm.
A4 Seriös (farlig) Aidklättring med stor potential för långa fall och allvarliga skador.
A4+ Värre än A4 (?) Denna typ av klättring tar tid då varje säkring måste provas noga och det finns direkt samband mellan fall och (dödliga)skador. Ställer stora krav på klättrarens psykiska balans.
A5 Extrem Aidklättring (inget att längta efter). Inga punkter på replängden håller för ett fall och klippan är lös.
A6 (Teoretisk grad) A5 klättring där inte heller standplatsen håller för ett fall