Vinternberget

Allmän information
Vinternberget består inte bara av granit, utan lite lösare, grepprikare bergarter. Bergets huvudvägg är 60x100m och är rätt skräckinjagande... Men vid en närmare titt så är det faktiskt ganska human klättring. 

Vägbeskrivning
Följ E6:an till Dingle. Ta vänster mot Fjällbacka och följ vägen i ca 2km. Ta där höger in på en liten grusväg som går förbi några hus. Följ denna i en km, väggen går ej att missa. Vintern
Vinternberget
Leder på platsen Rit

1. *Säj omelett 6 50m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -87
Leden går uppför den markanta pelarformationen tv om stora väggen. Efter dynga i 25m så blir det brant och fint först i sprickan sedan uppför väggen via tre bb, med en svag dragning åt h i slutet. Hyfsade grepp. Fin klättring. 

* Gin och tonic en 6:a 6+ 50m
Niklas Björnestedt, Lars Svadäng -89
Den tydliga diedern på stora väggens vänstra kant. Bitvis överhängande stämklättring, avbruten av två hyllor, stand på den andra. Dåligt rensad start.

2. *** Västkustens pärla 6+ 55m
Niklas Björnestedt, Lars Svadäng -89
Mycket fin led med perfekta säkringar. Leden följer ett tydligt spricksystem i stora väggens vänstra del. Starta i sprickan som leder upp till den markanta trånga diedern. Fortsätt upp i sprickan och gå igenom taket ute till höger.Fortsätt sedan i den fina sprickan men ta av åt v när den tuffar till sig. Utsteg i diedern ute tv på kanten av stora väggen. 

3. Doktor Ficher 6 50m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -85
Leden kör en krokig linje uppför väggen th om den tydliga diedern ca 20m th om väskustens pärla. Obehaglig inledning. Starta under diedern. Kör i diedern tills den brantar till sig gå då lite åt höger. Bättre grepp leder sedan snett upp åt vänster. Stand. Upp till överhänget och ut i sprickan som avslutar leden.

Raka spåret 7- 50m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -85
Seriös väggklättring ungefär mitt på stora väggen. Utsteg i markant spricka som syns tydligt ifrån vändplanen. Starta under en kort, bågformad spricka ca 5m från högerkanten av terassen. Följ sprickan upp i bågen. En lång sträckning förbi ett blankt parti ger bättre grepp ovanför. Klättra upp till överhänget och en bult. Traversera sedan h och klättra upp till början av slutsprickan. 

4. ***Svart intrusion 6 55m
Niklas Björnestedt, Lars Grankvist -87
Startar längst ut på hyllan under stora väggen. Traversera ett par m och klättra sedan upp genom ett överhäng och i en båge ut åt höger. Efter 10m lättare men sämre säkrat. En bb 20m upp. Krux ovanför denna th om en skiva. Avsluta med sprickan som begränsar bandet åt höger.

Jamspricka 5- 12m
Lars Widell -89
Den tydliga sprickan som leder upp till hyllan under stora väggen. 

Chef 7/7+ 25m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -88
Startar i huvudväggens högerkant alldeles v om högerkanten på väggen. Förbi två bb och sedan h till stort block och andhämtning. Därefter rakt upp längs den ytliga sprickan till en markerad hangelspricka åt v. Sedan är det bara att köra förbi resten..

I grevens tid 6 45m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -88
Krogig dåligt rensad led. Starta i högerkanten av ett överhäng(25m upp). Sedan rakt upp. 

*10 En annan ekled 6- 20m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -85
Denna led startar från marken runt hörnet th om stora väggen och följer en tydlig spricka till en hylla 20m upp. Starta under sprickan vid eken en bit upp i stenskravlet. Välsäkrad.

5. **Zick-Zack 5+ 40m
Brant klättring th om stora väggens högra hörn. Leden startar från standen på En annan ekled. Exponerad klättring i brant terräng gör leden till en verklig utmaning. Följ rampen åt v. Vid rampens slut kliv upp åt höger i början på spricksystemet. Efter brant klättring avslutas leden med en mycket delikat passage uppför en liten vägg. 

Svampplockarpolska 6- 60m
Joakim Olofsson, Björn Holmgren -84
Ett 20-tal meter th om stora väggen, tv om en rutten pelare, startar leden som inte är ordentligt rensad. Välsäkrad klättring.

Rött bälte 5- 60m
Joakim Olofsson, Björn Holmgren -84
Startar i rödaktig klippa th om det stora överhänget. Sedan rakt upp i dieder ovan överhänget tv om tak och hyllor. Svårsäkrad. 

Tarantellan 5- 20m
Karin Malmberg, Björn Holmgren -85
Leden ligger om man följer dalgången åt öster så kommer man till en västvänd vägg. En fin spricka som går rakt upp, något åt h, sedan rakt igen. Välsäkrad.

Två amigos 6- 15m
Johnny Drotts, Björn Holmgren -94
6m th om Tarantellan. Efter insteget följ den lilla diedern till dinusauriehuvudet, över näsan på höger sida. Upp i sprickan th.