Uddevalla Skogslyckan

Består av två separata väggar.

Vägbeskrivning
Vid Skogslyckan, sväng in mittemot torget. Kör sedan 300m, berget ligger en bit upp på motionsspåret. 


Övre väggen

 Skogovre
Foto: Niklas Alm

Pensionärsträffen 4+ 13m
Kurt Wiklander, Joakim Olofsson -91
Kort dieder långt till vänster på väggen.
*Tapetklister 6+ 13m BB
Rickard Larsson, Lars Jonsson -97
Tunn väggklättring på lister.
Malöspagaten 5+ 13m
Björn Holmgren -84
Upp i den tydliga bågen, lite höger och sedan rakt upp.
CVS 6 13m
Joakim Olofsson(solo) -92
Spricka strax höger om föregående led.
South of Heaven 6+ 14m BB
Peter Andersson -91
Väggklättring mitt på väggen. Grepp har lossat....
Inkontinens 5+ 14m
Joakim Olofsson -92
Högervariant av south of heaven. Mix
En lös 5 14m
Björn Holmgren -84
Diedern till höger om Inkontinens. Sparsamt säkrad.
Geriatric Park 6+ 14m
En linje 2 meter till höger om En lös.. Dåliga säkringar.
Cognex 7+ 14m
Insteg 3m till höger om Geriatr...diagonalt snett vänster.
Alzheimers 6 14m
Väggklättring rakt upp från Cognex insteg.
Geriatrikjouren 5+ 14m
Aréten på väggens högerkant.
Servicehuset 4 14m
Diedret 2m till höger om Geria...
Variant på Servicehuset 5+ 14m
Upp som förra fast vänster i slutet.
Grå Starr 5+ 16m
Sprickan två meter till höger om Servicehuset.
Sedan vänster och korsa Servicehuset. Ett jävla kryssande VA?

Nedre väggen
Nedre väggen ligger ca 50m sydöst om övre väggen.

Skognedre
Foto: Niklas Alm

Inca 6+ 13m
Projekt
Skarp dieder längst till vänster på klippan.
**Hellacopter 7 13m 2BB, Mix
Lars Jonsson -97
3m höger om Inca. Lätt början leder upp till två lite jobbiga sträckningar. Mycket fin led(om det inte hade varit för att det är en äcklig mixtur)
*Jumper 7- 13m BB
Rickard Larsson, Lars Jonsson -97
Rakt upp genom överhänget.
Utsteg antingen vänster eller rakt upp efter överhänget.
Orensad 5+ 13m
Håkan Persson, Jan Gutke -91
Insteg i nischen ett par meter höger om Jumper. Välsäkrad.
Spindelmannen 6 13m, Mixad
Lars Jonsson, Rickard Larsson -97
3m till höger om orensad. Tung start sedan lätt.
Raining Blood... 6- 13m Mixad
Peter Andersson, Kurt Wiklander -91
Samma insteg som Spindelmannen, sedan dragning höger.
Ljung 4- 9m
Björn Holmgren -84
Lite mer till höger kass säkrad.
Pinus 5+ 9m
Björn Holmgren -84
Sprickan rakt under det lilla taket.
Man or Mouse 7 15m
Niklas Alm, Leif Jägerbrand -97
Väggklättring till höger om Pinus. Brant start 2BB.
Skiten  men fin led.
Dårleden 7- 15m Mix
Okänd -97
Börjar inne i nischen 3m höger om Man or Mouse.
Drar först vänster inne i nischen, ut på hörnet. sedan rakt upp, typ. Skiten på toppen.
Michelin 5+ 14m
Björn Holmgren -84
Dieder runt hörnet från föregående led.
 

Gömda Väggen(Bakom nedre väggen)

Catch up 7- 11m
Lars Jonsson -97
Insteg i väggens högra del. Välsäkrad och fin klättring.