Checkers- Pelaren

Allmän information 
Denna klippa ligger ca 100 meter vänster om sprängväggen. från den övre parkeringen så är det bara att gå upp för slänten  och en aning höger. Klippan börjar i en liten ränna med en ek i mitten(se bild). Lederna saknar tydliga insteg och startar lite väl långt upp på sidan, förbi en massa krafs. Rekommenderas inte.

Pelaren
Pelaren 

Leder på platsen


Var är pianisten? 4+ 15m
Johan Nord, Zobel Wendelin -92
Startar i den lodräta sprickan vid busken på vänstra sidan av sydväggen. Följ sprickan och sedan vänster travers och upp via svaet.

Rocketer 6- 12m
Peter Andersson, Kurt Wiklander -92
Börjar tre meter till höger om föregående led. Väggklättring upp till ett litet dieder sedan rakt upp.