Checkers mot vägen

Allmän information 
Denna klippa ligger ca fyra meter från vägen och har ett stort träd växandes väldigt olägligt. Detta innebär tyvärr att den enda fina leden på denna klippa i praktiken är omöjlig att göra. Men ändock nämnas skall den.

Hela _vid _vagen
Klippan mot vägen
 
Hornet _mittemellan
Hörnet mellan sprängväggen och vägen(Vaktmästaren)
Leder på platsen


Vaktmästaren 4 12m
Ulf Johansson, Stefan Skarp -97
Insteg på den lilla väggen på hörnet till höger om Fröken Lätt. Lös orensad och tämligen tråkig.

Rainman 6 7m 
Lars Jonsson, Ulf Johansson -97 
Den vänstra av de två fingerjamsprickorna. När sprickan når överhänget fortsätter du in i diagonalsprickorna snett upp åt vänster. En mycket välsäkrad led.

Tricky 6+ 8m 
Joakim Olofsson -97 
Insteg 4m till höger om Rainman. Drar lite åt höger i slutet. En besvärlig mantling i slutet. 

Pumpkin 6 8m 
Joakim Olofsson -97 
Insteg 2m höger om Tricky. Upp mot Blocket.