Svaneberget sotenäs

Allmän information
Stort flackt berg som har ett par fina leder. 

Vägbeskrivning
Åbyfjorden söderut. Sväng in åt vänster på en liten grusväg 400m efter det att du passerat vägen mot Tossene. Avtagsvägen kan vara lite svår att se men ligger mitt i den högerkurva som avslutar en lång raksträcka. Efter 30 m tar en ännu mindre väg av åt höger. Följ den i 200m tills du ser berget snett fram åt vänster. 

Leder på platsen Svansote

1. Striptease 6+ 30m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -88
Följer tydliga vattenmärket mittpå klippan. Ofta blöt. Avslutas med ålning ut åt h under toppväggen. 

2. *Höstsonaten 6+ 35m
Jappe Pålsgård, Kirsti Nordhaug -86
Mycket fin led som startar 5m till v om Bergkristis polska. Svaklättring leder upp till en bb därefter rakt upp till tunna sprickor och följ dessa tills de korsar Bergkristis polska(krux). Följ sprickan åt h och sedan rakt upp i en spricka som försvinner.

3. ***Bergkirstis polska 6- 35m
Jappe Pålsgård, Kirsti Nordhaug -86
Den tydliga fingersprickan i klippans högra del som viker av åt v i slutet. En mycket fin linje. Följ sprickan som är svårare än den ser ut, då fingersprickan delvis är offwidth i övre halvan. 

Bohusvals 6- 20m
Mattias Hallsten, Fredrik Persson -97
Spricksystemet längst th av väggen. Insteg från en gräsramp 10m upp. Välsäkrad.