Skyggeberg

Allmän information
Skyggeberget i Härnäs ligger på östra sidan långt in i Åbyfjorden. Klippan är ca 40m hög. 

Vägbeskrivning

Från E6:an följ väg 162 mot Lysekil. Efter ca 5km dyker Hallinden upp på vänster sida. Strax efter ta av höger mot Kungshamn. Efter ca 3km ta vänster in på en liten grusväg mot Fågelkärr. Följ denna i 1.8km till en liten väg, som går in åt höger. Parkera och följ denna i ca 150m. Ta av åt v och gå över åkern ca 200m. 

Leder på platsen Skyggeberg

1. **Portugalien 7/7+ 30m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -91
Startar i en grund dieder bakom granen i klippans vänstra del. Travers v under sista bb. Utsteg i högerlutande sprickor.

Ekluten 7- 30m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -91
20m th om Portugalien. Följer tydlig spricklinje men startar 3m th via hangel in i sprickan. Tung sträckning för att nå upp i sprickan. Små tcu:s behövs för kruxet.

2. **Separationsångest 6+ 40m
Kay von Damm, Buster Delin -91
En av klippans finaste leder. Ca 3m th om Ekluten. Upp på Klossen, sen sugande hangeltravers via två diagonala sprickor åt h. Vidare rakt upp förbi bb. Efter hyllan lättare klättring uppför rampen som avslutas med travers vänster.

3. Det stora blå 6 40m
Buster Delin, Mats Larsson -91
Uppenbar spricklinje ett par meter till th om Separationsångest. Startar bakom en ek. Krux vid de två paralella sprickorna. Avslutas i en stor vänstervänd dieder.

Ljung, gräs och koskräck 4 35m
Peter Brolin, Mats Larsson -91
Följer en serie med gräsiga hyllor snett upp åt v över väggen, ungefär mitt på berget. Krux på slutet. Lättaste vägen upp till toppen, om man inte vill gå runt.

** Romerska ringar 7- 35m
Niklas Björnestedt, Lars Svadäng -91
30m th om Ljung... Insteg th om en gräsramp som går upp åt v. Starta vid eken. Tunna sprickor upp till ett flak. Travers v vid en bb, upp till taket. Stand under kaminen. Följ sprickan genom kaminens tak till ett högerkliv då sprickan tar slut. Tillbaka v och rakt upp.

Björnes magasin 6- 35m
Kay von Damm, Anders Karlsson -94
Ca 10m tv om Pettson. Följer en tydlig ramp åt h. Stand under taket. Där rampen tar slut, hangla v, sedan rakt upp via sprickor ock dieder.

Vävaren 7 35m
Niklas Björnestedt -94
Insteg i sprickan th om Björnes magasin. Efter 8m rakt igenom taket förbi 3bb och en bult. Klart kul.

Pettson 6- 35m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -91
Startar vid blockformation i vänsterkanten av gräshyllan i klippans mitt. Väggklättring med svag dragning åt h till fingerspricka upp till hylla. Markant dieder som utsteg.

4. Findus 6 35m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -91
Starta med markant spricka th om föregående. Traverserar ut v efter 10m i sprickan. Upp till och över lilla taket i dess högerkant. Vidare upp till tydlig fingerspricka. Utsteg i korta diedern efter hyllan.

5. Sillunchen 6- 35m
Buster Delin, Kay von Damm -90
Slående linje rätt långt till höger på berget. Nedre delen följer en dieder förbi en ek till vänsterkanten av en hylla. I övre delen leder ett spricksystem upp och förbi överhänget i dess vänsterkant. Många krux.

6. Champagnefrukost 6- 35m
Per Callenberg, Peter Brolin -91
Tydlig linje några m th om Sillunchen. Insteg vid ett par små ekar. Fingerspricka upp till en liten ek på hyllan. Sedan upp till taket med dragning åt v. Layback genom taket, och sedan grova sprickor till toppen. Kalasled.

S.O.S 6- 30m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -94
Insteg strax tv om Nu tar jag över. Klättra förbi borrbulten till ett litet tak. Känslig travers åt v ovanför taket. Därefter mer eller mindre rakt upp. Bra säkrad.

Nu tar jag över 6- 25m
Per Callenberg, Peter Brolin -91
Startar uppför ett rödaktigt, vattenpolerat stråk, med en tunn spricka, i högerkanten av hyllan. Sedan följer ett något ryckigt parti, där klättringen avbryts av små hyllor, men det blir bättre på slutet, med ett litet tak som följs av ett kort utsteg.

Ängskovall 7 25m
Lennart Swahn, Micke Johansson -94
Startar med en snygg spricka 5-6 m th om Nu tar jag över och förenar sig med denna vid utsteget.