Rådholmsberget

Vägbeskrivning:
Berget ligger rakt över gärdet vid ICA-butiken i Gerlesborg(syd-öst från affären sett). 


1. Blåsve 5- 15m
Mikael Jansson, Fresrik Gustavsson -90
Vänstra delen av klippan, Kör förbi de två diagonala sprickorna. Utsteg i det mörka haket.
2. De åtta väktarna 5+ 15m 
Per Andersson, Rickard Larsson -90
Den vänstra sprickan, mitt på väggen. Insteg via svahällen. Utsteg i det vattenpolerade.
3. Regn och rusk 5 15m
Rickard Larsson, Peter Andersson -90
5m till höger om De... över knölarna upp till spricksystemet. .
4. Tändvätska 5- 15m 
Peter Andersson, Rickard Larsson -90
Ytterligare något åt höger. Rakt upp över det vänstra svarta bandet.
5. Criss-cross 5- 10m
Rickard Larsson, Peter Andersson -90
Insteg bakom rönnen, upp över det högrta svarta bandet, sedan snett upp åt höger.
6. Dodder 4- 20m 
Peter Andersson, Rickard Larsson -90
Den diagonala sprickan som går tvärs över väggen.
7. Mormors överhäng 5 15m
Mats Olofsson, Torkil Johansson -91
Klippan rakt ovanför den stora väggen. Leden går i den högra delen av överhänget.