Koberget

Allmän information
Berget ligger allra längst upp på den östra sidan av Bärfendalen. Alldeles vid vägen. 

Vägbeskrivning:
Knappt nödvändig. Ligger nordöst om Bärfendals kyrka.
 

Leder på platsen


 Koberget

1. **Dräng 6+ 30m
Lars Grankvist, Lars Svadäng -91
Varierad klättring av hög klass alldeles tv om väggens högsta parti. Efter de två inledande bb(krux), snett upp åt h till möjlig stand. Därefter rakt upp till två bb vid utsteget. 

2. *Mamma mu 7- 35m
Niklas Björnestedt, Lars Svadäng -91
Tydliga diagonala diederlinjen på klippans högsta parti. Stand vid basen av diedern nås via vertikala sprickor(krux).

3. *Bärfendals Kyrka 7- 18m
Lars Grankvist, Lars Svadäng -90
Vänsterlutande jamspricka med utsteg 4m v om ensam tall. 

4. Själviskhet 6- 12m
Gunnar Eriksson, Per Anddersson -89
Tydlig spricka som vidgar sig mot slutet, och slutar på en lång hylla mitt på väggen. Ihållande, välsäkrad och fin klättring.

5. Ovisshet 7- 10m
Per Andersson, Gunnar Eriksson -89
Spricklinje genom ett tak ca 20m th om Själviskhet. Insteg i två tunna sprickor och vidare genom högra delen av ett litet tak. Känsligt balanskrux efter taket. Kort men hård. 

Gömslet 6+ 15m
Lars Svadäng, Lars Grankvist -90
Ett sluttande väggparti 50m th om huvudväggen uppe i skogen.På vänstra delen slingrar sig leden upp. Först upp 3m till hangelspricka, som hanglas 3m tv. Därefter upp längs spricka åt höger. Avslutas rakt upp. Mycket småkilar.