Flågberget

Inget höjdarberg kanske, men ändå rätt hyfsat.

Vägbeskrivning:

Från Lysekilsvägen sväng av vid Konsum i Brodalen. Sväng sedan vänster direkt efter den lilla bron. Efter 1-2 Km, ta av höger mot Sandviks brygga och sedan vänster efter 1,5 Km, innan Röe. Berget ligger i slutet av vägen.

Får jag lov? 6+ 30m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -84
Leden går på den vänstra delen av berget. Går längs den uppenbara linjen, mitt på väggen. Välsäkrad.

Barnleken 5+ 30m
Lars Grankvist, Niklas Björnestedt -84
Längst till vänster på sydväggen. Rätt brant klättring upp till hyllan långt upp. Bra säkringar.

Bortom allt förnuft 6+ 35m
Lars Svadäng, Lars Grankvist -84
Till höger om Barnleken finns en svaplatta. I vänstra delen av denna startar leden. Upp till överhänget. Sedan vidare i den tunna sprickan.

Parlek 6+ 35m
Niklas Björnestedt, Lars Svadäng -84
3m till höger om den förra leder. Efter hyllan 10m upp traverserar man åt vänster. Sedan rakt upp med en liten dragning åt höger, upp till diedern.

Ormbiten 6 30m
Lars Svadäng, Niklas Björnestedt -84
Startar ca 20m till höger om Parlek. En tydlig spricka leder upp till hyllan. Ovanför hyllan fortsätter leden med en kort travers åt höger och sedan rakt upp.