Bläckhall

Ö-klippa ca 1 sjömil norr om Lysekil. Henrik Bolander har satt upp bl a sveriges hårdaste DWS-led, "43 knop" samt flera andra leder. Klippan utvecklades under 2007

Starten på alla leder är markerade med en svart prick.

Bläckhall _vä

300px -Henrik _dws
Henrik Bolander på 43 knop
1. Strömming, 6b S0 
Björn Strömberg-07 
Startar till vänster om takformationen. Hangla ut i taket och följ aretéten uppåt. Håll därefter snett höger tills den går ihop med Hopptornet.
2. Hopptornet, 6a S0 
Jerk Thomsgård-07 
Startar till höger om takformationen. Linjen snett uppåt vänster. Håll till höger på slutet. Obligatorisk bakåtvolt från utsteget. Allt enligt förstabestigaren.
3. Paddla på, 6a+ S0 
Henrik Bolander-07 
Startar två meter till höger om Hopptornet. Sedan rakt upp till toppen.
4. Ribben, 6c+ S1 
Henrik Bolander-07 
Startar till höger om Paddla på. Krux på slutet.
5. GPS, 7c S0 
Stefan Wulf-07 
Startar i monot. Ihållande till toppen.
6. Saltkråkan, 7a S0 
Henrik Bolander-07 
Startar 5m till höger om GPS. Rakt upp till stora hyllan.
7. 43 knop, 7c+ S1 dws Tre stjärnor20m
Henrik Bolander 
Startar i vänsterkant av ett gammalt gråmålat fält. Följ den slopiga rampen snett uppåt höger ca 5m. Därefter rakt upp genom det lilla taket.

Bläckhall _hö

8. Havspärlan, 7c+ S1 22m
Henrik Bolander -07 
Startar på det stora greppet till höger om 43 Knop. Teknisk klättring upp till kristallbandet. Följ sedan kristallbandet rakt upp mot toppen.
9. Svart 58, 7a+ S0 20m
Henrik Bolander -07 
Startar i monot vid ”58”. Klättra rakt upp till lilla hyllan. Sedan snett upp vänster till stora rampen. Följ rampen till toppen

Starten på alla leder är markerade med en svart prick.